අඟහරු ගැන පැවැත්වූ පෙරහුරුව අවසන්…

නාසා ආයතනය අඟහරු ග්‍රහයා වෙත මිනිසෙකු යැවීම වෙනුවෙන් හවායි දිවයිනේ පැවැත්වූ පෙරහුරුව සාර්ථකව අවසන් වී තිබෙනවා.  අඟහරු වෙත මෙතෙක් මිනිසෙකු පා තබා නොමැති අතර ඉදිරි වසර 3 තුළ රතු ග්‍රහයාට ගොඩ බැසීමට හැකි වනු ඇති බව විද්‍යාඥයන්ගේ අදහසයි.

අඟහරුගේ මතුපිටට යම් සමානතාවක් පවතින හවායි දිවයිනේ බැරන් ගිනිකන්ද ආසන්නයේ විශේෂ කුටිරයක විද්‍යාඥයන් පිරිසක් වසරක කාලයක් හුදෙකලාව සිටිමින් පසුගිය වසරේ අගෝස්තු මාසයේ 29 වනදා මෙම පෙරහුරුව ආරම්භ කළා. ඒ අඩි 36ක වට ප්‍රමාණයෙන් යුත් අඩි 20ක් උසැති මෙම කුටීරයකයි.  විද්‍යාඥයන් 6 දෙනෙකු අභ්‍යාවකාශ ඇඳුම් සහිතව පිරිසිදු වාතය, අලුත් ආහාර නොමැතිවයි මෙම කාලය ගත කළේ.
The scientists emerge after a year of isolation. Picture: Twitter
Christiane Heinicke and fellow scientists amuse themselves while inside the dome. Picture: Twiiter
From left: Christine before she embarked on the mission and Christine pictured eight and a half months into the trial, without sunshine. Picture: Twitter
A scientist steps outside of the dome set up on the bleak slopes of dormant volcano Mauna Loa in Hawaii. Picture: AP/University of Hawaii
A scientist simulates working on the surface of Mars at the Hi-Seas habitat on the northern slope of Mauna Loa in Hawaii.
Image result for hawaii trial of mars
Share Button

Add a Comment