අත් යට දහඩිය දුර්ගන්ධය නැති කිරීමට භාවිතා කරන රසායනික දුර්ගන්ධ නාශක (deodorants) ශරීරයට හිතකරද?

cb8bc102285eef0e0cfcd0f6e660fcd6

බොහෝ දෙනා මුහුණ දෙන ගැටළුවක් තමයි අත් යට ඇතිවන මේ දහදිය දුර්ගන්ධය. ඒ හේතුවෙන් අද වෙළඳ පොලවල් වල විවිධ ජාතියේ සුවඳ විලවුන් සහ දුර්ගන්ධ නාශක බොහෝ පිරි තිබෙන බව අපට දැකගන්නට පුළුවන්. මේ අතරින් දුර්ගන්ධ නාශක ආලේපන(deodorants) භාවිතයට විශේෂ තැනක් දී තිබුනු අතර මෑතකදී සිට ඒවා සිරුරට අහිතකර ලෙසට රාවයක් පැතිරෙමින් පවතිනවා. මේ දුර්ගන්ධ නාශක තුල අඩංගු ඇලුමිනියම් ලවණ පිළිබඳව අනතුරු ඇගවීමක් පවතිනවා. මෙය දිගු කාලයක් භාවිතා කළ හොත් දහඩිය සඳහා භාවිතා වන ඇලුමිනියම් ලවණ පියයුරු පිළිකා අවදානම වැඩි විය හැකි බවට  යෝජනාවක් වී තිබෙනවා. දහදිය ඇතිවීම වලක්වා ගත නොහැකි නිසා එම ගන්ධය ආවරණ වන හා බැක්ටීරියා ඝාතනය කිරීමට ඇලුමිනියම් අඩංගු නොවන රසායනික දුර්ගන්ධ නාශක පමණක් භාවිත කිරීමට අද බොහෝ දෙනා පුරුදු වී තිබෙනවා. මෑතකදී එක්සත් රාජධානියේ ජිනීවා විශ්වවිද්‍යය මඟින් සිදු කල පරීක්ෂණයකට අනුව මෙම ඇලුමිනියම් ඛනිජ ලවනය දිගුකාලීනව ශරීර ගතවීම පියයුරු පිළිකා වර්ධනය කිරීමට සහය වන බව සොයාගෙන ඇත. එම නිසා බොහෝ වෛද්‍යවරු කියාසිටින්නේ මේ සඳහා ස්වභාවික පිළියම් සොයා දහදිය දුර්ගන්ධය අවම කරගැනීමට විශේෂයෙන් කාන්තාවන් කටයුතු සිදුකල යුතු බවයි.

 (Daily mail)
Share Button

Add a Comment