අද ජාත්‍යන්තර නෙල්සන් මැන්ඩෙලා දිනයයි.

nelson-mandela-20131205

දකුණු අප්‍රිකාවේ පළමුවැනි කළු ජාතික ජනාධිපතිවරයා වූ නෙල්සන් මැන්ඩෙලා ( 1918 ජූලි 18– 2013 දෙසැම්බර් 5) දකුණු අප්‍රිකානු වර්ණභේදවාදයට එරෙහිව හඬ නැගූ විප්ලවවාදියෙක්, දේශපාලනඥයෙක්, සමාජ හිතෛෂී ක්‍රියාකාරිකයෙක්, නීතිඥයෙක්. ජූලි 18 (අද) ඔහු වෙනුවෙන් වෙන්වූ ජාත්‍යන්තර දිනයයි. මේ ඔහු වෙනුවෙන් දිග හැරෙන මතක ආවර්ජනයක්.

Share Button

Add a Comment