අද දිනය ආරම්භ වනවිට පදක්කම් සටහන..( OLYMPICS )

සත්කාරක බ්‍රසීලය පළමු රන් පදක්කම ලබා ගැනීමට සමත්ව තිබෙනවා.
ඒ, Judoka Silva විසින් කාන්තා අංශයේ කිලෝ 57 ජුඩෝ තරඟයෙන්  ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් බවයි විදෙස් වාර්තාවල සදහන් වන්නේ.

අද දිනය ආරම්භ වන විට පදක්කම් සටහනේ පෙරමුණ ගැනීමට ඇමෙරිකාව සමත්ව තිබෙනවා.

http://www.hirunews.lk/Data/news_uploads/201608/140211_3.jpg

 

http://www.hirunews.lk/Data/news_uploads/201608/140211_4.jpg

 

Share Button

One Comment

  1. Almighty Iron man August 12, 2016

Add a Comment