අද විවෘත වුණු කඩොලාන කෞතුකාගාරය

mangrove-forest

ලෝක කඩොලාන දිනය අදයි. ඊට සමගාමීව හලාවත පබ්බල ඉදිකෙරුණු, කඩොලාන ශාක ප්‍රජාව පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කරන ලොව ප්‍රථම කඩොලාන කෞතුකාගාරය විවෘත කෙරුණේ ජනාධිපති මෛතී‍්‍රපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.

MS07262016M_1

2015 වසරේදී මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යංශය, ලංකා ධීවර සංගමය හා ඇමරිකාවේ sea-ecology ආයතනය එක්වීමෙන් ගිවිසුම්ගතව තිබුණේ ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක 14ක කඩොලාන පරිසර පද්ධති ආරක්ෂා කිරීම සඳහායි.  එහි පියවරක් ලෙස මෙම කෞතුකාගාරය ඉදිවුණා.

කඩොලාන පරිසර පද්ධති ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා වන රජයේ පස් අවුරුදු සැලසුමට මෙය රුකුලක් වනු ඇති. පළමු වසර තුළ පාසැල් දරුවන් 20,000 ක් මෙය නරඹා දැනුම ලබා ගනු ඇති බව රජයේ අපේක්ෂාවයි.

කඩොලාන දේශගුණික විපර්යාස වලදී වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටුකරන අතිශයින් වැදගත් පරිසර පද්ධතියක්. කඩොලාන වනාන්තර සුනාමි, සුළි කුණාටු, සහ වෙනත් පාරිසරික බලපෑම් වලින් සිදුවන හානි විශාල වශයෙන් අවම කරවන අතර ගස් මුල් කොරල් පර ආරක්ෂා කරන වැටි සේ ක්‍රියා කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව, කඩොලාන වනාන්තර රැක ගැනීමට පියවර තැබූ පළමු රට වීමද විශේෂත්වයක්.

Share Button

Add a Comment