අපූරු චීන නඩු තීන්දුව

150123145949-china-wall-of-shame-hunan-tv-exlarge-169

චීනය ලෝකයේ දෙවන විශාලතම ආර්ථිකයට හිමිකම් කියන රටයි. අද වන විට චීනයේ බොහෝ බැංකු මුහුණ දී තිබෙන ගැටලුවක් බවට ණය ප්‍රශ්නය පත්ව තිබෙනවා. එනම් ණය ගත් පුද්ගලයින් නැවත ණය නොපියවිම නිසා මුල්‍ය ආයතන දැඩි අපහසුතාවකට ලක්ව සිටීමයි. මේ කරදරකාරී තත්වයට විසඳුමක් ලබා ගැනීමේ අටියෙන් බොහොමක් බැංකු නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග වලට අවතීර්ණ වෙලා.

අධිකරණය හමුවට ගොස් මීට සහනයක් ඉල්ලූ බැංකු සඳහා කදිම තින්දුවක් ලැබී තිබෙනවා. චීන අධිකරණය තීන්දු කර ඇත්තේ ණය ලබා දිය යුතු පුද්ගලයින්ගේ උඩුකය ඡායාරූපයක්, නම සහ ලිපිනය සමඟ චීනයේ ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන වල ප්‍රදර්ශනය කළ යුතු බවයි.

ඒ අනුව මේ දිනවල චීනයේ දුම්රිය ස්ථාන, බස් නැවතුම්, සුපිරි වෙළඳසැල් ආදී ස්ථාන වල තිබෙන රුපවාහිනී තිර මගින් ඒවායේ ප්‍රචාරණය වන වැඩසටහන් අතරතුර විනාඩි 5කට 10 කට වරක් ණය පියවිය යුතු අයගේ තොරතුරු දර්ශනය වනවා. මෙහි අරමුණ ඔවුන් ලැජ්ජාවට පත් කිරීම තුළින් ණය අයකරවා ගැනීමයි.

මෙම ක්‍රියාමාර්ගය සමහර අයගේ නොසතුටට පාත්‍ර වුවත් තවත් සමහර දෙනා මෙය සාධනීය කටයුත්තක් ලෙස සැලකීම විශේෂත්වයක්.

Share Button

Add a Comment