අලි මිනිස් ගැටුමට මී මැස්සන්ගෙන් විසඳුමක්

13036601_10209566654111337_1532535965_o_q0u6tx

අලි මිනිස් ගැටුම යනු අනාදිමත් කාලයක සිටන් පැවත එන විශාල අර්බුදයක් වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ මෙන්ම බොහෝ රටවල් ප්‍රමාණයක් මුහුණදෙන මෙම ගැටලුවට විවිධ පිළියම් යෙදුවද අඩුවක් නැති මෙම ගැටුමෙන් ජිවිතක්ෂයට පත්වන අලි මෙන්ම මිනිසුන් ප්‍රමාණයද එන්න එන්නම වැඩි වෙමින් පවතිනවා. අලින්ගේ වාසස්ථාන එනම් කැලා එලි කර මිනිස් ජනාවාස පිහිටවාගැනීම මෙම හේතුවට මුලික හේතුවයි. ශ්‍රීලංකාව මෙන්ම අප්‍රිකානු රටවල එනම් කෙන්යාව, බෝස්වානවා සහ මොසැම්බික් වැනි රටවල් බොහොමයක් මෙම ගැටලුවට තදින්ම මුහුණ දෙනවා.

සමාජ සහ ආර්ථික සහනයක් සොයන දුප්පත් ගොවියන්ගේ අස්වැන්න අලියන්ගෙන් රැකගැනීමට අපුරු ආරක්ෂක ක්‍රියාවලියක් අප්‍රිකාවේ අලින් සුරැකීමේ සංගමය විසින් සොයාගෙන තිබෙනවා. මෙය තාම පරීක්ෂණ මට්ටමේ තිබෙන ව්‍යාපෘතියක් නමුත් අලි මිනිස් ගැටුමට කදිම විසඳුමක් වෙනවා.

කෙන්යාවේ සිදු කල මෙය අලින් බෝග වැටලීම අවම කරන පරිසර හිතකාමී උපක්‍රමයකි. මේ සඳහා මොවුන් මී වද උපයෝගී කරගෙන ඇති අතර වගාව වටේට ඇති වැටවල් වල සමාන්තර දුරින් මී වද නිර්මාණය කර තිබෙනවා. පරීක්ෂණයට අනුව අලින් වගාවට ලං වෙන විට මී මැස්සන් නගන ඝෝෂා කාරී හඬට බිය වී අලින් ආපසු යන බව සොයාගෙන තිබෙනවා. මෙය මීමැස්සන්,අලින් සහ මිනිසුන් යන තුන්ගොල්ලටම වැසි වන පරීක්ෂණයක් වෙනවා.

පරීක්ෂණ මට්ටමේ තිබෙන මෙම ව්‍යප්පෘතිය අලි මිනිස් ගැටුමට ඉතා සාර්ථක පිලියමක් වේ යැයි ඔවුන් සිතනවා.

2FB35CE100000578-3380216-Using_bees_is_so_effective_because_the_elephants_are_scared_of_b-a-67_1451572404574

 

index

indcex

gfg

Share Button

Add a Comment