ආත්මය සිරුරෙන් පිටවීම…

මේ වන විට අන්තර්ජාලයේ වැඩි දෙනාගේ අවදානයට යොමු වෙච්ච video එකක් තමා මේක. මේක සිදු වෙලා තියෙන්නේ තායිලන්තයේ Lopburiහි Phibun Songkram මහා මාර්ගයක. බයික් එකක වේගයෙන් පැමිණෙන තරුණියක් කාරයක ගැටී විසි වූ පසු ඇයගේ ආත්මය ඇයගේ ඇඟ අතහැර පිට වීම අසල CCTV කැමරාවක රුගත වී තිබෙනවා.

මෙය පිරිසක් විසින් පරිගණක විජ්ජාවක් භාවිතයෙන් සිදු කල ක්‍රියාවක් ලෙස බැහැර කරනවා. නමුත් videoව මේ වන විට හැම දෙනාගේම අවදානය දිනාගෙන තිබෙනවා.

 

Share Button

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *