ඇපල් විරෝධියා…

ඇපල් සමාගමට අයත් දුරකථන අලෙවි සලකට ඇතුළු වූ පුද්ගලයෙකු සිදු කල ක්‍රියාවක් වාර්තා වෙනවා.

ප්‍රංශයේ ඩීජෝ නුවර ඇති මෙම අලෙවිසැලට ඈතුලු වූ ප්‍රංශ ජාතික තරුණයෙක් යකඩ බෝලයක් ආධාරයෙන් ඇපල් දුරකථන වලට දැඩි හානි සිදුකර තිබෙනවා.
කෙසේ නමුත් එම සිදු වීමෙන් පසුව ඔහු පැන යන විට ඔහුව අල්ලා ගැනීමට ආරක්ෂක අංශ සමත්ව තිබෙනවා. එම අවස්ථාවේ දර්ශන මේ වන විට නිකුත්ව තිබෙනවා.

Share Button

Add a Comment