ඇපල් සමාගමට බිලියන 13ක දඩයක්….

ව්‍යාපාරික බදු මුදල් ලෙස අයර්ලන්ත ඇපල් සමාගමෙන් යූරෝ බිලියන 13 ක මුදලක් අය කර ගැනීමට යුරෝපා කොමිසම තීරණය කර තිබෙනවා.
ඇපල් සමාගමට අයර්ලන්තය විසින් ලබාදී ඇති බදු සහන නීතිවිරෝධී බවටයි යුරෝපා කොමිසම තීන්දු කර ඇත්තේ.
අනෙක් ව්‍යාපාරවලට වඩා අඩුවෙන් බදු ගෙවීමට අයර්ලන්තය, ඇපල් සමාගමට අවසර ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් යුරෝපා කොමිසම පරීක්ෂණයක් සිදුකළ අතර එමගින් මෙම කරුණු අනාවරණ වී තිබෙනවා.
කෙසේ වෙතත්, යුරෝපා කොමිසමේ තීරණය සමඟ එකඟ නොවන බව අදාළ සමාගම මෙන්ම අයර්ලන්ත රජය ද ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.
Image result for 13bil fine for apple
Image result for 13bil fine for apple
-EU news
Share Button

Add a Comment