ඇපල් සමාගමේ WWDC ප්‍රධාන දේශනය සජීවී නැරඹීමට දැන් සැන් ෆ්රැන්සිස්කෝ යන්න ඕනේ නැහැ.

ඔබ ඇපල් සමාගමේ WWDC ප්‍රධාන දේශනය සජීවී නැරඹීමට දැන් සැන් ෆ්රැන්සිස්කෝ යන්න ඕනේ නැහැ.
ඇපල් සමාගමේ වෙබ් අඩවිය මෙම අවස්ථාව සජීවීව විකාශය කිරීම සඳහා අද දින සිට 
ඔවුන්ගේ වෙබ් පිටුව upgrade කර තිබෙනවා.. මෙමගින් රසිකයින්ට මෙම අවස්ථාව තම අයිෆෝන්, 
අයිපෑඩ්, හෝ Mac භාවිත කරමින් සෆාරි හරහා නැරඹිය හැකිය. පරිගණක භාවිතා කරන්නන්ට පවා 
මයික්රොසොෆ්ට් edge සහ වින්ඩෝස් 10 භාවිතයෙන් මෙය නැරඹිය හැකි බව වාර්තා වෙනවා.
ඇපල් ටීවී මගින් මෙය නැරඹීම සඳහා 2 nd, 3 rd, හෝ 4 th generation device එකක් අවශ්‍ය වෙනවා.
මෙම අවස්ථාව ජුනි 13 වැනි අඟහරුවාදා පෙරවරු 10 ( පැසිෆික් වේලාවෙන් ) ට ආරම්භ කිරීමට 
නියමිතය. සුපුරුදු පරිදි, Apple විසින් 2016 දීත් සෑම ජංගම දුරකථන නිෂ්පාදනයකටම තරඟකාරිත්වයකින් 
යුත් විශාලතම මෘදුකාංග යාවත්කාලීන නිවේදනය කරනු ඇත. එහිදී සමස්ත ප්‍රධාන දේශනයම සජීවීව 
විකාශය වනු ඇත.

http://cdn.cultofmac.com/wp-content/uploads/2016/06/wwdc-2016-780x335.jpg

 

Share Button

Add a Comment