ඇමරිකානු ආර්ථිකය කඩා වැටෙයිද?

150501160534-rough-economic-seas-780x439

 

ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදය ලෝකයේ විශාලතම ආර්ථිකයට හිමිකම් කියන රටයි. කෙසේ නමුත් ගෝලීය ආර්ථික අර්බුදයේ බලපෑම යම් මට්ටමකින් ඇමරිකාවට බලපා ඇතිබව OECD ආයතනය පසුගිය දා ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවේ දක්වා ඇත. කෙසේ නමුත් ඇමරිකාවේ ආර්ථික නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය 10% ක ප්‍රමාණයකින් ඉහළ ගොස් ඇති බව සදහන්ය. එය 2008 වසරේ ඇතිවුණු ආර්ථික අර්බුදයට පෙර ඇතිවුණු උපරිම අගයට සමාන බව ආර්ථික විශ්ලේෂකයියෝ සදහන් කරති.

යුරෝපා ආර්ථිකයට සාපේක්ෂව එක්සත් ජනපද ආර්ථික මේ වනවිට ඉදිරියට පැමිණෙමින් තිබෙන බව නවතම වාර්තා අනුව පෙනී යන කරුණකි. නමුත් මෙම ආර්ථික උන්නතිය සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් කිසිදු තොරතුරක් පවා හුවමාරු කරගෙන නොමැති බව OECD ආයතනය වැඩි දුරටත් පවසයි. කාන්තාවන් සහ දරුවන් සම්බන්ධයෙන් මෙම ආර්ථික වර්ධනයට විවිධ වාසිදායක තත්ත්වයන් ඇතිවී පවතින බව සදහන්ය. කෙසේ නමුත්, මෙම ආර්ථික වෙනස සම්බන්ධ කාරණා කතාබහ කිරීම පසෙකලා, පුද්ගලයන්ගේ අවම වැටුප් අගය ඉහළ නැංවීමට ඇමරිකානු දේශපාලකයින් කටයුතු කිරීම අත්‍යවශ්‍යය කරුණක් බව එම වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් සදහන්ය.

Share Button

Add a Comment