ඇමරිකානු න්‍යෂ්ටික ගිවිසුමෙන් රුසියාව ඉවත් වෙයි…

න්‍යෂ්ටික අවි සඳහා යොදා ගත හැකි අතිරික්ත ප්ලූටෝනියම් විකිරණශීලී ඉන්ධන විනාශ කිරීමේ ගිවිසුමෙන් ඉවත් වන බව රුසියානු ජනාධිපති ව්ලැදිමීර් පුටින් නිවේදනය කළා. 2000 වසරේදී ඇමරිකාව සමඟ ඇති කර ගත් එම ගිවිසුමට අනුව මෙරට විසින් ප්ලූටෝනියම් ටොන් 68ක් න්‍යෂ්ටික බලාගාරවල භාවිත කර දවාලිය යුතුයි.

එය හිරෝෂිමා බෝම්බයට වඩා බෙහෙවින් ප්‍රබල න්‍යෂ්ටික අවි 17,000ක් නිපදවීමට ප්‍රමාණවත් න්‍යෂ්ටික ඉන්ධන තොගයක්. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය රුසියාවේ ක්‍රමෝපාය ස්ථාවරභාවයට තර්ජනයක් වී ඇති බවත්, පසමිතුරු ක්‍රියාමාර්ගවල නිරත වන බවත්, න්‍යෂ්ටික ගිවිසුමෙන් ඉවත්වෙමින් ජනාධිපති පුටින් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

Image result for russia and america nuclear contract

 

 

 

Share Button

Add a Comment