ඉතාලියේ භූ කම්පනය..

මධ්‍යම ඉතාලියේ පෙරුජියා නගරයේ රික්ටර් මාපකයේ 6.2ක අගයක් ගත් භූ කම්පනයක් අද අලුයම 3.30ට සිදුවුණා.
පෙරුජියා නගරයේ දකුණු ප්‍රදේශයේ ගොඩබිමෙහි මෙම භූ කම්පනය හටගෙන ඇති බවයි විදෙස් වාර්තා සදහන් කළේ. මෙහි කම්පනය රෝම නගරයට ද දැනී තිබෙනවා.
මීට අදාලව පුද්ගල මරණ 6ක් වාර්තාවී තිබේ. එහි කම්පනය හැතැප්ම 100ක් දුරට දැනී තිබෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. සුන්බුන් යට සිරවී විශාල පිරිසක් සිටින බවත් ඔවුන් බේරාගැනීමට සහන කණ්ඩායම් දැඩි වෙහෙසක් දරන බවත් වාර්තා වෙනවා.
People are feared dead in the small, rustic town of Amatrice (pictured) - which lies near the epicenter of the quake
මීට පසුව, පසු කම්පන විශාල ප්‍රමාණයක්ද ඇතිව තිබෙනවා.
පළමු කම්පනය       – මැග්නටියුඩ් 6.2ක කම්පනය මධ්‍යම ඉතාලියට කිලෝමීටර් 11ක් දුරින් ඇතිව තිබෙනවා.
1වන පසු කම්පනය – මැග්නටියුඩ් 4.6, මධ්‍යම ඉතාලියට කිලෝමීටර් 11ක් දුරින් (උදැසන 7.26ට)
2වන පසු කම්පනය – මැග්නටියුඩ් 4.1, මධ්‍යම ඉතාලියට කිලෝමීටර් 13ක් දුරින් (උදැසන 7.35ට)
3වන පසු කම්පනය – මැග්නටියුඩ් 4.0, මධ්‍යම ඉතාලියට කිලෝමීටර් 12ක් දුරින් (උදැසන 7.49ට)
4වන පසු කම්පනය – මැග්නටියුඩ් 4.3, මධ්‍යම ඉතාලියට කිලෝමීටර් 03ක් දුරින් (උදැසන 8.29ට)
5වන පසු කම්පනය – මැග්නටියුඩ් 4.3, මධ්‍යම ඉතාලියට කිලෝමීටර් 04ක් දුරින් (උදැසන 9.10ට)
6වන පසු කම්පනය – මැග්නටියුඩ් 4.5, මධ්‍යම ඉතාලියට කිලෝමීටර් 05ක් දුරින් (උදැසන 8.36ට)
7වන පසු කම්පනය – මැග්නටියුඩ් 4.3, මධ්‍යම ඉතාලියට කිලෝමීටර් 03ක් දුරින් (උදැසන 8.29ට) ඇතිව තිබෙනවා.
මේවන විට ඉතාලියේ කුඩා නගර 2ක් සම්පුර්ණයෙන්ම සුන්බුන් ගොඩක් බවට පත්ව ඇති බව සඳහන් වෙනවා.
ඉතාලි භූ කම්පනයේ නවතම තොරතුරු සඳහා පිවිසෙන්න – Italy earthquake update
The quake  destroyed buildings and buried people under rubble in the small town of Amatrice (pictured)
The first victims of the devastating quake were an elderly couple whose home collapsed in Pescara del Tronto (pictured, the damage in nearby Amatrice)
'There are people under the rubble... There's been a landslide and a bridge might collapse,' said the mayor of Amatrice (pictured)
There have already been 'reports of victims in the quake zone', according to Italian Fire Department (pictured, the damage in Amatrice)
A family of four were also reported dead in the town of Accumoli - just four miles from where the source of the quake (pictured, a rescue worker inspects the damage in Amatrice)
First images of the damage in Amatrice showed cars and entire streets caked in rubble
People in Amatrice (pictured) left their houses after the 6.2-magnitude quake tore down buildings in the small town
-images-Dailymail
-Geography details-Google
Share Button

One Comment

  1. Almighty Iron man August 24, 2016

Add a Comment