ඉන්දියාවේ රුක් රෝපණ වාර්තාව

1024x1024

වැඩිම ගස් ප්‍රමාණයක් රෝපණය කරමින් ලෝක වාර්තාවක්‌ තැබීමට ඉන්දියාවේ උත්තර ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තය විශේෂ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. මේ අනුව අලුතෙන් රෝපණය කිරීම සඳහා උත්තර ප්‍රදේශ ප්‍රාන්තයේ ජනතාව අතර පැළ කෝටි 5ක් බෙදා දී ඇති අතර ඒ සඳහා ජනතාව දස දහස් ගණනින් සහභාගී වන බව ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කළා. ඉන්දීය රජය තම රටේ ප්‍රාන්ත 29ටම වනාන්තර ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමේ සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක කරන බවද එහි වැඩි දුරටත් සඳහන්. පසුගිය වසරේ ප්‍රංශයේ පැවති ලෝක දේශගුණ විපර්යාස සමුළුවේදී ඇතිකරගත් එකඟතාවකට අනුව ඉන්දියාව මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර තිබෙනවා.

 

ඡායාරූපය අන්තර්ජාලයෙන්

Share Button

Add a Comment