ඉන්දීය සිහින කණ්ඩායම….

 500 වන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟයට සමගාමීව සිහින කණ්ඩායම නම් කිරීමට ඉන්දියාව සැරසෙනවා. සංචාරක නවසීලන්ත පිළ සමඟ සැප්තැම්බර් 22 වන දා කාන්පූර් හිදී ආරම්භ වන්නේ ඉන්දියාව මුහුණ දෙන 500 වන ටෙස්ට් තරඟයයි.
ඊට සමගාමීව ඉන්දීය සිහින කණ්ඩායම නම් කිරීම සඳහා ලොව පුරා ක්‍රිකට් ලෝලීන්ගෙන් ඡන්ද විමසීමක් සිදුකෙරෙනවා. ඒ සඳහා ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ෆේස්බුක් පිටුව ඔස්සේ  ඕනෑම අයෙකුට ඡුන්දය ප්‍රකාශ කළ හැකියි.

Image result for india cricket team

Image result for india cricket team
Share Button

Add a Comment