ඔබ ගැන දැනගන්න ප්‍රශ්න 5ක්

ඔබේ සාර්ථකත්වය මැනිය හැකි ප්‍රශ්න 05ක් තිබෙනවා. ඔබත් උත්සාහ කර බලන්න ඔබේ සාර්ථකත්වය කෙතරම්ද කියලා.

01. ඔබට අත්‍යවශ්‍යම ලියකියවිලි පහසුවෙන්ම සොයාගත හැකිද?
A.සත්‍ය වශයෙන්ම මම දන්නවා ඒවා තිබෙන්නේ කොහේද කියලා.
B.සුළු වේලාවකදී සොයාගන්න පුළුවන්.
C.මට කවදාවත් සොයාගන්න බැහැ.
D.සමහර වේලාවට බැරි වෙනවා.

02. වැඩ කරන්න මේසය මත තියෙන්නේ මොනවද?
A.කිසිම දෙයක් නැහැ.
B.පෞද්ගලික දිනපොත සහ ඡායාරූපයක් පමණි.
C.හැමදේම තියෙනවා.
D.ලෝක ගෝලය, පොතක්, ජංගම දුරකතනය, මේක් අප් සෙට් එක, සෙල්ලම් බඩුවක්

03. ඔබේ දෛනික වැඩ කටයුතු මතක තබාගන්නේ කෙසේද?
A.සියල්ල පරිගණකයේ ගබඩා කරනවා.
B.මේසය ළඟ ඇති වයිට් බෝඩ් එකේ ලියනවා.
C.මේසය මත තිබෙන පොතක ලියනවා.
D.සියල්ල මතක තබා ගන්නවා.

04. භාවිත කර අවසන් වූ ද්‍රව්‍ය ඉවත් කරනවාද?
A. සියල්ල විසිකරනවා.
B.දිනය අවසානයේ සියල්ල ඉවතට දමනවා.
C.මේසය මත ඇති අනෙකුත් දේවල් සමඟ මිශ්‍ර නොවන සේ වෙන්කර තබනවා.
D.කාර්යාල සහායකයාට ඉවත් කරන්න යැයි පවසනවා.

05. තේ හෝ කෝපි කෝප්පය මේසය උඩ තබන්නේ කෙසේද?
A. කොස්ටර් එකක් භාවිත කරනවා.
B.විවිධ වර්ගයේ කොස්ටර් හුඟක් තිබෙන නිසා විවිධ ඒවා භාවිත කරනවා.
C.කොළයක් භාවිත කරනවා.
D. කිසිවක් අවශ්‍ය නැහැ.

සියල්ල A නම්
ඔබ රැකියාවට අවංකයි. කිසිවකුට ඔබ සහ රැකියාව අතරට එන්න බැහැ. රැකියාව හැර වෙන කිසිවකට ඔබේ ජීවිතය තුළ ඉඩක් නැහැ.
සියල්ල B නම්
ඔබ රැකියාව සහ පෞද්ගලික ජීවිතය සමබරව ගෙන යනවා. හොඳ පෞරුෂයක් සහිතයි.
සියල්ල C නම්
ඔබ රැකියාව කරන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් තරමක් අසාර්ථකයි. ඒ නිසා අඩුපාඩු සකස් කර ගන්න.
සියල්ල D නම්
ඔබ අසාර්ථකයි. නමුත් අඩුපාඩු සකසාගත හැකි නම් සාර්ථක විය හැකියි.

Share Button

Add a Comment