ඔරිගන් විලේ පාවෙන මහල්ලා

NQcy7

ඇමෙරිකාවේ පිහිටි මෙම ඔරිගන් විලේ අද්භූත සිදුවීම් රැසක් සිදුවන අතර මෙම පාවෙන මහල්ලාත් එක්තරා අරුම පුදුම සිදුවීමක් වෙනවා. වසර 100 ක් පුරාවට මෙම ඔරිගන් විලේ වැටුණු ගසක කොටසක් සිරස් අතට පාවෙමින් පවතිනවා. මෙය එරට භෞතික විද්‍යාඥයන් අන්දුන්කුන්දුන් කරවන පුවතක් වන අතර ඔවුන් එය පාවෙන මහල්ලා නමින් හඳුන්වනවා. පොතු ගැලවී ගිය පුරාණ හෙම්ලොක් ගසක අත්තක් වන මේ පාවෙන මහල්ලාගේ දිග අඩි 30ක් පමණ වෙනවා. වසර 1902 දී මෙම අද්භූත ආගාධයක් සහිත ඔරිගන් විල ජාතික උද්‍යානයක් ලෙස නම් කර තිබෙනවා. මෙම ආගාධ විල ලොව 9 වෙනි ගැඹුරුම විල ලෙස නම් කර තිබෙනවා. මෙම පාවෙන මහල්ලා බැලූ බැල්මට මුල් වර්ධනය වී ඇති බව පෙනුනත් මෙය නිරන්තරයෙන් පාවෙමින් පවතිනවා. භෞතික විද්‍යාවට අනුව විශ්මිත කරුණක් වන මෙම පාවෙන මහල්ලා  ස්වභාව ධර්මයේ අපූරු දායාදයක් වෙනවා.

323825697_19a56e6197

381ED43B00000578-3781630-It_s_believed_the_tree_was_initially_dislodged_during_a_landslid-m-46_1473431183696

diller-photo-old-man-lake

381ED44000000578-3781630-image-a-5_1473427862684

images.washingtonpost.com

OldManoftheLake-5.jpg.838x0_q80

Share Button

Add a Comment