ඕසෝන් සිදුර සුවපත් වන ලකුණු…

පෘථිවි වායුගෝලයේ ඇන්ටාක්ටිකාවට ඉහළ අහසේ පිහිටි  ඕසෝන් සිදුර ප්‍රකෘතිමත් වෙමින් පවතින බව විද්‍යාඥයන් විසින් ප්‍රථම වරට අනාවරණ කරගෙන තිබෙනවා.

2000 වසරේ පැවති ප්‍රමාණයට වඩා එම  ඕසෝන් සිදුර දැන් වර්ග කිලෝමීටර් මිලියන 4 කින් පමණ කුඩා වී ඇති බවයි බ්‍රිතාන්‍ය විද්‍යාඥයන් පෙන්වා දෙන්නේ.

1980 දශකයේදී ඇන්ටාක්ටිකාවට කිලෝමීටර් 10 ක් පමණ ඉහළ අහසේ පිහිටි  මෙම  ඕසෝන් සිදුර හඳුනා ගැණුනා.

එමගින් සූර්යයාගේ හානිකර පාරජම්බුල කිරණ පතිත වීම නිසා චර්ම පිළිකා, අක්ෂි ප්‍රදාහයන් මෙන්ම, සත්ත්ව හා ශාකවලට විවිධ හානි සිදුවනවා.

ඕසෝන් ස්ථරයට හානිකරන ප්‍රධාන මූලද්‍රව්‍ය වන ක්ලෝරීන් සහ බ්‍රෝමින්, ශීතකරණවලට මෙන්ම බොහෝ  භාණ්ඩවලට භාවිත කෙරෙන ක්ලෝරෝ  – ෆ්ලෝරෝ කාබන් මගින් වායුගෝලයට එක්වනවා.

එම රසායනික මුක්ත වීම වැළැක්වීම සදහා ගෙන ඇති පියවර තුළින් මෙසේ  ඕසෝන් සිදුර සුවපත් වෙමින් පවතින බවයි විද්‍යාඥයන් පෙන්වා දෙන්නේ.

කෙසේ නමුත්, එය මුළුමනින්ම ප්‍රකෘතිමත්වීමට වසර 2050 හෝ  2060 පමණ වනු ඇති බවත්, ඔවුන් සදහන් කළා.

Image of Earth in 1998 showing ozone hole over the Antarctic

Jet streams from passenger jets are also a contributor to ozone depletion

-express international

Share Button

Add a Comment