කහ දත් සුදු කරගත හැකි සරල ක්‍රමයක්

naturalmedicineteam-102

ලස්සන සිනහවක් කියන්නේ ඕනෑම කෙනෙකු ආකර්ෂණය කරගත හැකි දෙයක් වෙනවා. එවන් ලස්සන සිනාවකට පිළිවෙලට ඇති සුදෝසුදු දත් දේපලක් තිබුනොත් කෙතරම් වටිනවද? දත් පිළිවෙලට නැතත් සුදට තියෙනවා නම් ඕනෑම කෙනෙක් කැමතියි. සමහරු අධික ලෙස මුදල් වැය කර දත් සුදු කර ගැනීමට පිළියම් සොයනවා. නමුත් කිසිම වියදමකින් තොරව ගෙදරදීම දත් සුදු කරගත හැකි සරල උපක්‍රමයක් මෙම ලිපියෙන් ඔබට දැනගත හැකි වෙනවා. ඔබේ සිනහවේ සුන්දරත්වය ස්වභාවිකව වර්ධනය කරගත හැකි මෙම උපක්‍රමය සිදු කිරීමෙන් විනාඩි කිහිපයකට පසු එහි ප්‍රතිඵල අත්විදීමට හැකි වෙනවා. මේ සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ ලෙමන් බැයක් පොල්තෙල් මේස හැන්දක් සහ බේකින් පවුඩර් මේස හැන්දක් පමණයි. පිරිසියකට පොල්තෙල්, බේකින් පවූඩර් සහ ලෙමන් ඉස්ම එකතු කර හොඳින් මිශ්‍ර කර පිරිසිදු රෙදි කැබැල්ලකට මෙය ගෙන දත් වල හොඳින් පිරිමදින්න. විනාඩි 2ක් පමණ එලෙස පිරිමැද සෝදා හැරීමෙන් මෙහි වෙනස අත්විදිය හැකි වෙනවා. ගෙදරදීම සිදුකර ගත හැකි මෙම සරල උපක්‍රමය සිදු කර ඔබත් වෙනස අත්විඳින්න.

Share Button

Add a Comment