කාටවත් අල්ලන්න බැරි දෙහිවල මුහුදු කිඹුලා

giant-crocodile-spotted-surf-western-australia

දෙහිවල මුහුදු තීරයට දින ගණනක සිට පැමිණ සිටින කිඹුලෙකු අල්ලා ගැනීමට ප්‍රදේශවාසීන් ඊයේ උත්සාහ කළද එය ව්‍යර්ත වුණා.ඔවුන් පවසන්නේ සිය දෛනික කටයුතු මේ හේතුවෙන් අඩාල වන බවයි.එම අවස්ථාවේ වීඩියෝ දර්ශන පහතින්,

Share Button

2 Comments

  1. Dilantha kumarasinghe September 22, 2015
  2. lahiru praneeth September 22, 2015

Add a Comment