කැඩෙන්නේ නැති mobile phone screen එකක්…

අපි හැමෝම අකමැතිම හැඟීමක් ඇතිවෙන වෙලාවක් තමයි අපේ Phone අතින් ගිලිහිලා බිමට වැටෙන මොහොත. හැමෝම හිතන්නේ බිම වැදුනට පස්සේ මොනවා වෙයිද? screen එක කැඩෙයිද? කීයක් වියදම් වෙයිද? වගේ දේවල්…ඒ සියල්ලටම විසඳුමක් දෙන්න බ්‍රිතාන්‍ය විද්‍යාත්මක කටයුතු පිලිබඳ පර්යේෂණ කරන පිරිසක් සමත්ව තිබෙනවා.

British scientists have developed an unbreakable touchscreen for smartphones, potentially saving users thousands of pounds in repairs each year

ඒ කැඩෙන්නේ නැති mobile phone screen එකක් නිපදවීමෙන්. ඔවුන් පවසන්නේ වැටුනත්, තැලුනත් කැඩෙන්නේ නැති මේ screen එක නිසා වසරකට දුරකථන හිමියන් විසින් තම දුරකථනය අලුත්වැඩියා කරගැනීමට වියදම් කරන විශාල මුදලක් ඉතිරි කර ගත හැකි බවයි.

දැනට භාවිත කරන screen වලට වඩා 5 ගුණයකින් මුදලින් අඩු මෙම screen එක 2018 වෙළඳපොලට හදුන්වා දීමට නියමිතයි. මේ සමග TV, mobile phone, tab වල මිල ගණන් ඉතා ශීග්‍ර ලෙස පහත යනු ඇති බවට විශ්වාස කරනවා.

Image result for unbreakable phone screen

Share Button

Add a Comment