කුසල්ට වන්දි

 

Kusal-Perera-v-New-Zealand_3039279

තහනම් උත්තේජක චෝදනාවක් හේතුවෙන් තරඟ තහනමකට ලක්ව සිටි ශ්‍රීලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරු කුසල් ජනිත් පෙරේරාට වන්දි මුදලක් ලබා දීමට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ කුසල්ට එල්ල වුණු තහනම් උත්තේජක චෝදනාවෙන් ඔහු නිදහස් වීමත් සමඟ යි. ඔහුගේ නමට සිදුවූ අපකීර්තිය හා නීති කටයුතු වලට වැය වූ මුදල් සඳහා මේ වන්දි මුදල ලබා දෙන බව ක්‍රිකට් කවුන්සිලය සඳහන් කළා.

තහනම් උත්තේජක භාවිතා කළ බවට කුසල් ජනිත්ට චෝදනා එල්ල වුණේ පසුගිය වසරේ යි. ලෝක තහනම් උත්තේජක නිවාරණය පිළිබඳ ඒජන්සිය එම පරීක්ෂණ සිදු කර අතර ඉන් අනතුරුව කුසල් තරඟ තහනමකට පවා ලක්වුණා. නමුත් ඔහු තහනම් උත්තේජක ලබා ගත් බවට වූ පරීක්ෂණ වාර්තාව අසත්‍ය බව තහවුරු වීමෙන් අනතුරුව මෑතකදී කුසල් එම චෝදනාවෙන් නිදහස් වුණා.

Share Button

Add a Comment