කෝච්චියේ කෙල්ල

කෝච්චියේ කෙල්ලන් යති මල්ලියේ
හැඩ වැඩ බලනු මැන ඇවිදින් හන්දියේ
හදවත ගැහෙයි ඔබ මොබ යනෙන වංගියේ
දැක්කෙමි ලඳක් හැඩ වැඩ එමයි කෝච්චියේ …

සුන්දර කෙස් කලඹ කැළඹෙයි සුළං රොදේ
රන්වන් වත කමල පෙනුමයි මලක් වගේ
මා දෙස බලා හිනැහුණි ඇය සැන්දෑ වෙලේ
ඇසුමට සිතුනි වචනය මට ඇගෙන් මලේ …

කම්මල්කරුගේ පුතෙකුය මම සල්ලි නැතී
අවසර කුමරියේ ගන්නට දෑත නිතී
රස්සා නැති නමුත් ඇත මට ගෙයක් මැටි
යන්නට යමුද එනදා සඳපානේ අපි …

අයියේ මෙමට වටිනා විශ්ස්වාසේ ඔබේ
දෙන්නා නිසා එන්නෙමි අත ගන්න නුඹේ
සල්ලී නැති වුනත් දෙන්නට ඉන්න පැලේ
ආලය විකුනලා අපි කමු කඩෙන් අනේ …

ඔයා ලස්සනයි අයියේ රිතික් වගේ
දැක්කම අනිත් කෙල්ලෝ පස්සෙන්ම එතේ
මට ඒ ඇතිය දෑමට ෂෝ එකක් ගමේ
දුප්පත් වුනත් කම් නෑ අපි බඳිමු පනේ …

අනාගතේ මොනා වුනත් කමක් නැතේ
සල්ලී වගෙ ද ආලය හද බැන්ද අපේ
තියෙනව මටත් ජොබ් කට්ටක් පුංචි පහේ
එහෙනම් බඳිමු ගසලා අඩ බෙරය ගමේ …

මල්ලියේ සද්ද දාලා අපි බැඳලා ගියා
කාලය යද්දී කෙල්ලත් මා දාල ගියා
ආලය මොටද මුදලක් නැති ගෙයක කියා
තාමත් කියනවා මා දුටු විටදී එයා …

කෙල්ලන් සුන්දරයි කඩුපුල් මලක් වැනී
කැමති කිව්වොතින් ඇත්තට කැමති නැතී
වචනය මාරු වේ විටකදී හරිම ගතී
යන්නට එපා පස්සෙන් අහු වේවි තොපී !!!

ඔබට මා … එපා නම් … සිය දහස් … වාරයක් … එපා මට ඔබ … ඔබ එපා …!!!

– සුදු මහත්තයා –

Share Button

One Comment

  1. බස්තියන් අයියා February 3, 2016

Add a Comment