ගමනක් යන්න කියාපු වාහනය Carr – E

3A08BD8400000578-0-image-m-20_1478192967263

ෆෝඩ් මෝටර් රථ ඉංජිනේරු සංකල්පයකට අනුව නිර්මාණය කරන ලඳ මෙම විශ්මජනක Carr – E  රාත්තල් 265 ගෙන යන්න පුළුවන් අපූරු විදුලි  වාහන වේදිකාවක් වෙනවා. පැයට සැතපුම් 11 ක වේගයෙන් සැතපුම් 14ක් ගමන් කළහැකි මෙම වාහනය මුදුන මත නැග ගමන් කිරීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. විශාල රොබෝ රික්තක නිර්මාණ අභිබවා යන නිර්මාණයක් ලෙස හඳුන්වන අතර ගමන් බිමන් යෑමට සුදුසු නම්‍යශීලි ප්‍රවාහන ක්‍රමයක් ලෙස මෙය හඳුන්වනවා. අද පවතින වාහන තදබදය හා ඉන්ධන ප්‍රශ්න වලට කඳිම විසඳුමක් වන අතර මගීන් තම ගමනාන්තය දක්වා වෙහෙසක් නොමැතිව ගමන් කිරීමට හැකි වාහනයක් වන බව උපකල්පනය කරනවා. මෝටර් රථයක් හැඩයෙන් සැකසුනු මෙම  Carr – E    වාහන අවසර (vehicle permit) නැතිව තම සුළු ගමන් බිමන් සිදු කල හැකි අපුරු වාහනයක් වෙනවා.

3A0887FE00000578-0-image-a-16_1478192944150

3A08BD8C00000578-0-image-m-22_1478193100646

 

(Mail online)

Share Button

Add a Comment