ගේන්නම් ළමයි

kids-in-car

එක්තරා මනුස්සයෙක්ට අරුම පුදුම තෑග්ගක් හම්බුණා. ඒ තමයි… කියන කරන විධාන වලට අනුව වැඩ කරන්න පුළුවන් ඇත්ත කතා කරන කාර් එකක්. එයා ඒ තෑග්ග අරන් ආඩම්බරෙන් ගෙදර ඇවිත් තමන්ගේ බිරිඳට ඒක පෙන්නුවා. හදිස්සියක් උනාම කාර් එකට කියලා ඒ වැඩේ කරගන්නත් ඒගොල්ලෝ අමතක කළේ නැහැ.

දවසක් දා ගෙදර ළමයින්ව ඉස්කෝලෙන් අරන් එන වැඩේ තමන්ට තියෙන වැඩත් එක්ක කරගන්න බැරි වුණු බිරිඳ ඒක සැමියාට පවරන්න හිතුවා.

බිරිඳ: මේ… අද ඔයා ගිහින් ළමයින්ව ඉස්කෝලෙන් අරන් එන්න.

සැමියා: අහ්.. හරි. කරන්නම්

සැමියා: හලෝ කාර්! ගිහිල්ල මගේ ළමයි අරන් එන්න ඉස්කෝලෙන්.

කාර්: හරි මහත්තයා. ටික වෙලාවක් දෙන්න.

බොහෝ වෙලාවක් ගතවුණාට පස්සේ කාර් එක එනවා ළමයි ගොඩක් එක්ක.

සැමියා: මේ මොකද කාර්? මෙච්චර ළමයි?

කාර්: ඇයි.. මට ඔයාගේ ළමයි ටිකනේ ගේන්න කිව්වේ. ඉතිං මං ඔයාගේ ළමයි ඔක්කොම අරං අවා.

බිරිඳ: අහ්… කියනවා බලන්න. මෙච්චර ළමයි කොහෙන්ද ඔහේට?

සැමියා: ඊට කලින් කියනවා… කෝ අපේ ළමයි දෙන්නා? මොකද උන් නැත්තේ කාර් එකේ?

Share Button

Add a Comment