ජනපති මැදුර අද සිට තාවකාලික ජනතා ප්‍රදර්ශනයට…….

ජනපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා ජනාධිපති මන්දිරය අද සිට තාවකාලික ජනතා ප්‍රදර්ශනය සඳහා වීවෘත කරන බව ඊයේ පවසා සිටියා. මේ අනුව අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික වටිනාකමක් ඇති මෙම මන්දිරය අද සිට පාසල් සිසුන් හා මහජනතාව සඳහා ප්‍රදර්ශනයට විවෘත වේ . ජනාධිපති මන්දිරය පිලිබඳ ලියවුනු “පළමු පුරවැසි මැදුරු පුරාණය” නම් කෘතියේ තතු බිඳක් පහත වේ.

front

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

13312628_10209713404060795_8387111590652480797_n

ප්‍රකාශන සහ හිමිකම – ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය.
සංස්කරණය – භාරත තෙන්නකෝන් (PMD).

 

 

Share Button

Add a Comment