ජැකී චෑන් රඟන නවතම චිත්‍රපටය – Skiptrace…

සටන් නළු ජැකී චෑන් රඟන නවතම චිත්‍රපටයක  ප්‍රචාරක පටයක්  නිකුත් වීමත් සමඟ බොහෝ සිනමා රසිකයන් මේ පිළිබඳව විශේෂ අවධානයක් යොමු කර තිබෙනවා.
මේ වන විට එම ප්‍රචාරක පටය youtube හි පමණක් 61 ලක්ෂ 73000 කට වඩා වැඩි පිරිසක් නරඹා තිබෙනවා.
එයට හේතුව ටික කාලෙකට පස්සේ ජැකී චෑන්ගේ අපූරු හාස්‍ය පිරුණු රංගනයක් එහි දැකබලාගැනීමට හැකි වීම හේතුවෙන්.
මෙහි ජැකී චෑන් සමඟ Johnny Knoxville, Bingbing Fan රංගයෙන් එක් වනවා.

Share Button

Add a Comment