ජීවිත 300ක් අහිමි කල අකුණු සැර..

නෝවේ රාජ්‍යයයේ පවතින අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් ඇති වූ අකුණු සැර වැදීමකින් වැසි මුවන් 323 දෙනෙකු මියගොස් තිබෙනවා.
වැසි මුවන් ගහනය වැඩි රට ලෙස නෝවේ ප්‍රසිද්ධ අතර මියගිය මුවන් අතර පැටවුන් 70දෙනෙකු පමණ සිටින බවටයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත්තේ. මේ අතර තවත් මුවන් 5 දෙනෙකු ජීවතුන් අතර සිටියදී හමුවී තිබෙනවා.
එරට බලධාරීන් ප්‍රකාශ කලේ මෙවැනි සිදු වීමක් මීට පෙර තමන් දැක නොමැති බවයි.

Some 323 dead wild reindeers struck by lightning are seen littering a hill side on Hardangervidda mountain plateau in central Norway on Saturday

Some of the reindeer, with their eyes open, which died by the lightning strike during the storm in Norway on Friday

These dead reindeer were among thousands which normally migrate across the Hardanangervidda plateau as the seasons change

-images- Dailymail

 

Share Button

Add a Comment