ටයි ගැටේ

how-to-tie-a-half-windsor-knot

 

නිර්මාල් බොහෝ කලක සිට තමන්ට රැකියාවක් සොයන්නට වුණා. ටික දිනකට පසු ඔහුට සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට කැදවීමක් ලැබුණා. සම්මුඛ පරීක්ෂණය දිනයේ  උදෑසන නිර්මාල් අවදි වුනේ බොහෝ ප්‍රමාද වී. ඉතා ඉක්මනින් ඔහු සම්මුඛ පරීක්ෂණයට යන්නට  සුදානම් වන්නට වුණා. කඩිනමින් ඇඳුමක් ඇදගත්තත්, ටයි එක දා ගන්නට ඔහු දැනන් හිටියේ නෑ. තමන්ගේ පියා නිවසේ සිටීදැයි විපරම් කර බැලුවත් ඔහුත් නොසිටි නිසා ටයි පටිය නොපැලද අවශ්‍ය තැනට කඩිමුඩියේ යන්නට වුණා.

එම සේවා ස්ථානයේ මුරට සිටින මුරකරුවකුට කාරණය පැහැදිලි කල නිර්මාල්, ටයි පටිය ගැටගසන්න පුළුවන්දැයි විමසුවා. ඉතා සතුටින් කැමැත්ත පල කළ මුරකරු, ඔහුට අසල වූ බංකුවේ දිගා වන ලෙස පැවසුවා. නිර්මාල් පැකිලීමකින් තොරව බංකුවේ දිගා වුනේ ටයි පටිය ගැටගසා ගැනීමේ අටියෙන්. මුරකරු තම වැඩේ නිමකළා. එහි කිසිදු වෙනසක් දක්නට ලැබුනේ නෑ. ටයි ගැටේ කදිමයි. තමාට උදව්වක් කළ කෙනෙකුගෙන් ප්‍රශ්නයක් අසන්නට තමා අමතක නොකරන බව පැවසූ නිර්මාල්, මුරකරුගෙන් විමසුවේ, තමාට බංකුවේ දිගා වෙන්න යැයි පැවසුවේ ඇයි ද කියායි. මුරකරුගේ උත්තරය සරලයි. දිගාවී සිටින මිනිස්සුන්ට ටයි දමන්නේ කොහොමද කියා තමාගේ පෙර රැකියාවේදී තමන් ඉගෙන ගත් බව ඔහු පැවසුවා. පෙර රැකියාව කුමක්දැයි සැකයෙන් විමසු නිර්මාල්ට මුරකරු ලබා දුන්නේ කදිම උත්තරයක්‌. “මං මගේම ව්‍යාපාරයක් පවත්වන් ගියා. ඒක මල් ශාලාවක්!”

Share Button

Add a Comment