තවත් එක් Samsung ගිනි ගැනීමක්…

මේ දවස්වල අහන්න තියෙන්නේ samsung galaxy note 7 ෆෝන් ගිනි ගත්ත කතානේ. මෙන්න තවත් එකක්. වාර්තාවෙන්නේ චීනයෙන්. Hu Renjie නම් 25 හැවිරිදි පුද්ගලයා පසු ගිය සති අන්තයේ නවතම galaxy note 7 වර්ගයේ දුරකතනයක් මිල දී ගෙන තිබෙනවා. පසුව එය තම macbook pro පරිගණකය මත charge කිරීමට තබා තිබෙනවා. මඳ වෙලාවකට පසු එය දුමක් නගා ගිනි ගෙන තිබෙනවා. එයින් ඔහුගේ අතේ ඇඟිලි 2කට හා ඔහුගේ macbook pro පරිගණකයට හානි සිදු වුනා.
පසුව samsung ආයතනයෙන් මොහුට වන්දි ගෙවීමක් සිදු කරන්නට ගිය අවස්ථාවේ මොහු එය ප්‍රතික්ෂේප කොට තිබෙනවා.
මේ වන විට ලොව පුරා samsung galaxy note 7 දුරකථන වලින් 57% නැවත කැඳවා තිබෙනවා.

Image result for samsung galaxy explodes on macbook

 

Share Button

Add a Comment