නවතම ඇපල් මූලස්ථානය…

California, Cupertinoහි ඉදිවෙන ඇපල්හි මුලස්ථානයේ වැඩ කටයුතු බොහොමයක් මේ වන විට අවසන්ව තිබෙනවා. මෙම ගොඩනැගිල්ලේ බොහොමයක් වැඩ කටයුතු සිදුවන්නේ සුර්ය බලය යොදාගෙනයි.මේවන විට සම්පුර්ණ ව්‍යාපෘතියෙන් 40%ක් අවසන් කොට තිබෙනවා. මේ ගොඩනැගිල්ල නිර්මාණය සඳහා අදහස ලබා දෙන්නේ steve jobs විසිනි. ඒ 2006 වසරේදීයි.

Image result
මේ මධ්‍යස්ථානය අක්කර 175ක් පුරා පැතිර තිබෙනවා.ඒ සඳහා ආසන 1000ක් සහිත ශ්‍රවනාගාරයක්,

A 1,000-seat auditorium will be the new home of Apple’s highly-anticipated product reveals

කාර්යාල සේවකයන් 12,000කට ඉඩ පහසුකම්,

Image result

වර්ග අඩි 100,000ක ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක්,

Staff will access to a 100,000 square foot fitness center (above) on the new Apple campus

වාහන 11,000ක් නවතාලිය හැකි නැවතුම්පලක්, ඇතුලත්.

The finished campus will span 2.8 million square feet and accommodate around 12,000 staff who can use the new parking garages (above) that can hold 11,000 vehicles

තවද මධ්‍යස්ථානය ඇතුලත ගස් 7000ක් රෝපණය කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මකයි. එහි පළමු පියවර ලෙස මේ වන විටත් ගස් රෝපණය ආරම්භ කොට තිබෙනවා. මෙය 2017 අග බාගයේ විවෘත කිරීමට නියමිතයි.

Image result

-images-Dailymail.

 

Share Button

Add a Comment