නිගමනය

27851732342256228428

රහස් පරික්ෂණ කටයුත්තක් වෙනුවෙන් ෂර්ලොක් හෝම්ස්‌ හා දොස්තර වොට්සන් කාන්තාර ප්‍රදේශයකට ගියා. මහ රෑ නින්දෙන් අවදි වුණ හෝම්ස් දොස්තර වොට්සන්ව ඇහැරුවා.

ෂර්ලොක්: වොට්සන්, බලන්න මිත්‍රයා! ඔයාට අහසේ පේන්නේ මොනවාද කියලා?

වොට්සන්: ආහ්! හොඳට තරු පායලා…

ෂර්ලොක්: ඉතින් වොට්සන් මොකක්ද ඒකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් නිගමනේ?

වොට්සන්: ඉහළ අහසේ වලාකුළු රහිතයි. වැලි කුණාටුවක් වැනි අනතුරකට ඉඩක් නම් නැහැ.

ෂර්ලොක්: තව මොනවද පේන්නේ මිත්‍රයා?

වොට්සන්: අපි හරියටම ඉන්නේ දඩයක්කාරයාගෙ තරුව යට. ඒ කියන්නේ උතුරු අක්ෂාංශ 12 සිට නැගෙනහිරට..

ෂර්ලොක්: නෑ… මං අහන්නේ තාරකා විද්‍යාව නෙමෙයි. වෙන මොනවද පේන්නේ?

වොට්සන්: තාරකා ආලෝකය ප්‍රබලයි. ළඟදී හඳ පායන එකක් නෑ.

ෂර්ලොක්: නෑ මනුසයෝ… වෙන මොනවද පේන්නේ?

වොට්සන්: ආ…… වායුගෝලය හා ජලවාෂ්ප අතින් ගත්තම…

ෂර්ලොක්: නෑ.. නෑ.. ඒ විකාර නෙමෙයි. වෙන මුකුත් පේන්නේ නැද්ද?

වොට්සන්: ඒ කියන්නේ? ම්ම්ම්… මොකක් හරි සුර්යග්‍රහණයක් වගේ දෙයක්ද හෝම්ස්?

ෂර්ලොක්: නෑ මනුස්සයෝ. කූඩාරම හොරු ගලවන් ගිහින්. ඒකනේ තරු පේන්නේ…

Share Button

Add a Comment