නොරොච්චෝලේ විදුලි ජනන යන්ත්‍ර දෙකක් සක්‍රිය වේ. විදුලිය අත්හිටවීම නතරවේ.

untitled

මුළු ශ්‍රී ලංකාවටම ප්‍රශ්නයක් වුනු නෝරෝච්චෝලේ බලාගාරයේ කාර්මික දෝෂය  අද පස්වරුව වනවිට නිරාකරණය කරගැනීමට කාර්මික ශිල්පින් සමත් වී තිබෙනවා. අද සවස එහි එන්ජින් දෙකක් සක්‍රිය වීම හේතුවෙන් විදුලි කප්පාදුව නතර කර තිබෙනවා. විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය
බලශක්ති අමාත්‍යංශය විසින් පවසා සිටින්නේ විදුලි බල කප්පාදුව අද 19 ට නියමිත කාලසටහනේ සවස  සිට අතහැර දමන්නට හැකි බවයි.  මේ හේතුවෙන් මෙගාවොට් 300 ක විදුලි ධාරිතාවක් ජාතික පද්ධතියට එක් කිරීමට හැකිවී තිබෙනවා.

 

Share Button

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *