පැය 17ක ගලවාගැනීමේ මෙහෙයුම..

ඊයේ උදැසන ඉතාලියේ සිදු වූ භූ කම්පනයෙන් මේ වන විට 159 දෙනෙකු මිය ගොස් ඇති බව වාර්තා වෙනවා. මෙය මග්නටියුඩ් 6.2ක භූ කම්පනයක් බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුනා. මෙයින් විපතට පත් පිරිස ගලවගනිමින් සිටි පිරිසට දැරියක් කෑ ගසන ශබ්දයක් ඇසී තිබෙනවා. පසුව මොවුන් දැක ඇත්තේ සුන්බුන් වල සිරව සිටින දැරියක්වයි. ඔවුන් මෙම දැරිය බේරා ගැනීමට පැය 17ක මෙහෙයුමක් දියත් කොට දැරිය බේරාගෙන තිබෙනවා.

ඉතාලි භූ කම්පනය පිලිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු – italy (updated)

ඉතාලි භූ කම්පනය පිලිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු – italy

Rescue: Footage captured the dramatic moment a ten-year-old girl was pulled from the rubble after spending 17 hours trapped upside down in debris from the Italian earthquake

Video shows just the dust-covered legs of the youngster as emergency crews tried desperately to free her from the rubble

Video shows just the dust-covered legs of the youngster as emergency crews tried desperately to free her from the rubble

It was a brief moment of joy on a day in which at least 247 people were killed in the region following a 6.2-magnitude quake in the early hours of the morning

The child was pulled from under a metal girder before a fire fighter carried her down for medical treatment

The child was hauled to safety by rescuers who shouted 'she's alive' as they carried her from the ruins of a building in the devastated central Italian town of Pescara del Tronto

The ten-year-old girl had spent about 17 hours wedged in a collapsed building in what was once a picturesque hamlet

-images-Sky italia

 

Share Button

Add a Comment