බ්‍රසීල WhatsApp තහනම

813895570

අපරාධ පරීක්ෂණයක් වෙනුවෙන් අධිකරණයට තොරතුරු ලබා නොදීමේ හේතුව මත බ්‍රසීලය තුළ WhatsApp තාවකාලික වාරණයකට යටත් කොට තිබුණා. පැය කිහිපයක් පුරා පැවති මෙය නිසා අපහසුතාවයට පත් වූ පරිශීලකයින් සංඛ්‍යාව මිලියන ගණනක්.

මෙහි පවතින අසමනුපාත ස්වභාවය හේතුවෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු Ricardo Lewandowski විසින් මෙම වාරණය යළිත් ඉවත් කල අතර WhatsApp සමාගම පවසන්නේ ඉල්ලා සිටින තොරතුරු වෙත තමාට කිසිදු ප්‍රවේශයක්‌ නොමැති බවයි.

මෙය වසර දෙකක් තුළ සිදුවූ තෙවන අත්හිටුවීම වුණු අතර මීට පෙර ආසන්නතම WhatsApp අත්හිටුවීම මේ වසරේ මැයි මස සිදු වූ අතර ඉන් මිලියන 100ක් පමණ පරිශීලකයින්ට වෙනත් විකල්ප පහසුකම් කරා යොමු වීමට සිදු වුණා. බ්‍රසීලය ලෝකයේ වැඩිම අන්තර්ජාල පරිශීලකයින් සිටින රටවල් අතර ඉදිරියෙන්ම සිටින රටක් වන අතර ලෝකයේ වැඩිම දුරකථන ගාස්තු අයකරගන්නා රටක් ද වනවා.

 

Share Button

Add a Comment