බොර තෙල් මිල ඉහලට…

ලෝක වෙලඳපොලේ බොර තෙල් මිල 6%කින් වැඩිවී තිබෙනවා. ඒ, ඔපෙක් සංවිධානය සිය බොරතෙල් නිෂ්පාදනය කපාහැරීමට තීරණය කිරීමත් සමඟයි.

විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ දිනක බොරතලේ නිෂ්පාදනයෙන් ලක්ෂ හතක බැරල් ප්‍රමාණයක් අඩුකිරීමට ඔපෙක් සංවිධානය පියවර ගෙන ඇති බවයි. ඔවුන් මෙලෙස නිෂ්පාදනය කපා හැරීමට තීරණය කර ඇත්තේ වසර අටකට පසුවයි.

Camels stroll past an oil well in Bahrain at sundown

Share Button

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *