මැතිව් – ජීවිත හානි සංඛ්‍යාව 264 දක්වා ඉහළට…

මැතිව් චන්ඩමාරුතය හමා ආ කැරිබියානු හයිටි දිවයිනේ ජීවිත හානි සංඛ්‍යාව 264 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

පැයට කිලෝමීටර් 230 ඉක්මවූ වේගයෙන් හැමූ සුළි සුළග හේතුවෙන් හයිටි දිවයිනේ නිවාස 30,000 ක් පමණ මුළුමනින්ම පාහේ විනාශයට පත්වී ඇති බව සදහන්. වැඩි වශයෙන් හානියට ලක්ව ඇත්තේ එහි ධීවර ගම්මානවල ප්‍රජාවයි.
දශක ගණනාවකින් කැරිබියානු කලාපයට හැමූ ප්‍රබලතම චන්ඩමාරුතය වන මැතිව්, හයිටි සහ කියුබාව පසුකරමින් බහාමාස් දිවයිනට යොමුවී ඇති අතර, ඉන් පසුව ඇමරිකාවේ – මයාමි වෙරළට ගමන් කරනු ඇති.

Ominous dark clouds signal the approaching hurricane headed towards Miami in Florida on Thursday

Dark storms gather overhead at the beach in Miami, Florida where the storm is expected to hit overnight 

That's one way to keep them from blowing away! In Orlando, Florida, one enterprising pool attendant decided to chuck all the sun loungers into the water to avoid more clean up

Traffic as far as the eye can see: Thousands of families have been caught in gridlock across the state and up the East Coast into the Carolinas and Georgia, as they flee their homes ahead of the storm - while the National Guard trucks drive towards the evacuation zones to assist 

More than two million people in the US have been urged to evacuate their homes before Hurricane Matthew hits the East Coast tonight (people walk along  Miami Beach, Florida, October 6)

'True Color' satellite image of hurricanes Matthew and Hurricane Nicole as they swirl towards Florida

-images-Dailymail

Share Button

Add a Comment