රත්තරන් ඇගේ ගෑවා වගේ..! විශ්මිත වට්ටක්කා පොතු

9341286_orig(pp_w427_h208)

වට්ටක්කා පිසින කොට සමහරු පොත්ත ඉවත් කරනවා. කවදාක්වත් එය කරන්න එපා. එය පෝෂණ ගුණයෙන් ඉහලයි. සමහර වෛද්‍යවරු කියනවා වට්ටක්කා පොතු සමේ ආලේප කිරීමෙන් සමේ සංයුතිය වෙනස් වෙලා සමට අමුතුම දිස්නයක් ලබා දෙන බව. ප්ලාස්ටික් සැත්කම් කරන ශල්‍යවෛද්‍යවරු කියන විදියට, වට්ටක්කා පොතු සමේ මැරුණු සම බුරුල් කර ඉවත් කිරීම වැනි කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා.සමේ රැලි වැටුණු ගතිය අඩු කරලා සමට පුදුමා කාර දිස්නයක් ලබා දෙනවා. අමු වට්ටක්කා පොතු තලපයක් ලෙස සාදා හෝ වාෂ්පයෙන් තම්බා ගත් වට්ටක්කා පොතු අතින් පොඩි කර අලේප කර ඔබත් වෙනස අත් විදින්න.

images

(උපුටා ගැනීමක්)

Share Button

Add a Comment