ලොව විශාලතම දුරේක්ෂය…

ලොව විශාලතම රේඩියෝ දුරේක්ෂය නිරිත දිග චීනයේ ගුයිශූ කඳුකර කලාපයේ ක්‍රියාත්මක වීම අද ආරම්භ වුණා.
එය පිටසක්වල ජීවය පිළිබඳ තොරතුරු ග්‍රහණය කර ගැනීමේ අරමුණින් ක්‍රියාත්මක කරන බවයි චීන තාරකා විද්‍යා සමාජය සඳහන් කළේ.

The Five-hundred-metre Aperture Spherical Radio Telescope (FAST)in operation in Pingtang, in southwestern China's Guizhou province on September 25, 2016
2011 වසරේදී ඉදිකිරීම් ඇරඹුනු මෙම රේඩියෝ දුරේක්ෂය මීටර් 500 ක විශ්කම්භයකින් සමන්විත වන අතර, එය ඉදිකිරීම සඳහා වැය කළ මුදල ඩොලර් මිලියන 180 කට අධිකයි.
චීනයේ අභ්‍යවකාශ වැඩසටහනට ද මෙමගින් තොරතුරු දත්ත රැස් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙනවා.
චීනයේ ආසන්නතම ඉලක්කය වන්නේ 2020 වනවිට උඩුගුවනේ ස්ථිර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීමයි.

The Five-hundred-metre Aperture Spherical Radio Telescope (FAST), pictured under construction in Pingtang in July 2015

Guests look on during the inauguration ceremony for the Five-hundred-metre Aperture Spherical Radio Telescope (FAST) on its first day of operation in Pingtan...

Dailymail

Share Button

Add a Comment