ලෝකඩ පදක්කමක් දිනාගත් දිනේෂ් ප්‍රියන්ත දිවයිනට…

රියෝ පැරා ඔලිම්පික් තරඟාවලියේදී  ලෝකඩ පදක්කමක් දිනාගත් දිනේෂ් ප්‍රියන්ත ඊයේ පස්වරුවේ දිවයිනට පැමිණියා.  ගුවන්  තොටුපල හිරු වාර්තාකරු සඳහන් කළේ දිනේෂ් ප්‍රියන්තට ගුවන් තොටුපලේදී උණුසුම් පිළිගැනීමක් හිමි වූ බවයි. දිනේෂ් ප්‍රියන්ත මෙවර රියෝ පැරා ඔලිම්පික් තරඟාවලියේදී සහභාගිවුණේ එෆ්. 46 කාණ්ඩයේ හෙල්ල විසිකිරීමේ තරඟ ඉසව්වටයි.
එම කාණ්ඩයට අයත්  වන්නේ එක් අතක් අහිමි හෝ එක් අතක් අප්‍රාණික ක්‍රීඩකයන්.
මෙම ඉසව්වේ ලෝකඩ පදක්කම දිනාගැනීමට දිනේෂ් ප්‍රියන්ත සමත්වූයේ මීටර 58.23 ක දක්ෂතාවක් දක්වමින්.

එය ඔහුගේ පෞද්ගලික හොඳම දක්ෂතාවද වනවා.

Image result for dinesh priyantha

Image result for dinesh priyantha

Image result for dinesh priyantha

Share Button

Add a Comment