ලෝකයේ තියෙන නවතම මුද්‍රණ කලාවක්

අද අපි කියන්න යන්නේ අමුතුම විදියේ තාක්ෂණයක් ගැන. මෙය හඳුන්වන්නේ Water Transfer Printing එහෙමත් නැතිනම් Hydro Dipping කියලා .මේ තාක්ෂණය යොදාගන්න එක වැදගත් අවස්ථාවක් තමයි මෝටර් රථ අලංකරණය කිරීමට.Water Transfer Printing එහෙමත් නැතිනම් Hydro Dipping කියන තාක්ෂනයෙදි කෙරෙන්නේ ජලය මතුපිට සිහින් පටලයක් ස්ථාපනය කිරීමයි. අනතුරුව එය සක්‍රිය කාරකයක ආධාරයෙන් සක්‍රිය කෙරෙන අතර ජල පෘෂ්ටය මත අපට පිටපතක් ලබාගැනීමට අවශ්‍ය රටාවේ පිටපත සකස් කෙරෙනවා. අනතුරුව ප්‍රතිකාර කරන ලද වස්තුව ජලය තුලට සෙමින් ගිල්වනු ලබන අතර ඒ අවස්ථාවේ දී ජලය මත ඇති රටාව ආදාළ වස්තුවේ පෘෂ්ටය මතට සම්බන්ධ වීම සිද්ධවෙනවා.එහෙනම් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්නකෝ කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා.

Share Button

Add a Comment