ලෝඩ්ස් ක්‍රීඩාංගණයේ සීනුව සංගා නාද කරයි.

sanga-640slEngland-vs-Sri-Lanka-cricket-series-schedule
ශ්‍රී ලංකා – එංගලන්ත තුන්වැනි ටෙස්ට් තරගය ආරම්භ කිරීම සටහන් කරමින්, ලෝඩ්ස් ක්‍රීඩාංගණයේ සීනුව නාද කිරීමේ අවස්ථාව හිටපු ශ්‍රී ලංකා නායක කුමාර් සංගක්කාර ට හිමිවෙයි.
එම අවස්ථාව හිමිවූ හත් වැනි ශ්‍රී ලංකිකයා ඔහුයි.
මීට පෙර එම අවස්ථාව හිමිවුනේ සිදත් වෙත්තමුණි, අර්ජුන රණතුංග, සනත් ජයසූරිය, මාවන් අතපත්තු, චමින්ද වාස් හා කුෂිල් ගුණසේකර ටයි.
Share Button

Add a Comment