වසර 55කට පසු බ්‍රිතාන්‍යට වැඩිම උණුසුමක්…

2වැනි මට්ටමේ උණුසුම් වායු ධාරාවන් හෙට බ්‍රිතාන්‍යට පැමිණීමට නියමිත බව එරට කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව වාර්තා කළා. එම නිසා හෙට දිනයේ බ්‍රිතානයේ උෂ්ණත්වය සෙන්ටිග්‍රේඩ් 31 (88f) දක්වා ඉහල යනු ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

Indian Summer: The warmer air will move up from France and Spain - bringing balmy temperatures to Britain tomorrow

ප්‍රංශය දෙසින් හමා එන සුළඟ නිසා බ්‍රිතාන්‍ය, තායිලන්තය තරමට උණුසුම් වීමට නියමිතයි. මෙය එරට දරුවන්ට සහ රෝගීන්ට අහිතකර විය හැකි බව එරට සෞඛ්‍ය සංවිධාන පෙන්වා දෙනවා.
කෙසේ වෙතත් වාර්තා පෙන්වන පරිදි යම්හෙයකින් උෂ්ණත්වය සෙන්ටිග්‍රේඩ් 31.6 තෙක් ඉහල ගියහොත් 1961 සැප්තැම්බර් 2 දිනෙන් පසු බ්‍රිතාන්යෙන් වාර්තා වූ ඉහලම උෂ්ණත්වය වනවා. එනම් වසර 55කට පසු වාර්තා වූ ඉහලම උෂ්ණත්වය වනවා.

Topping up the tan? One young man took off his top as he tried to catch some rays on Wimbledon Common at lunchtime

අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරමින් ඔවුන් පවසන්නේ කුඩා දරුවන් හා වයස්ගත පුද්ගලයන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට කටයුතු සකස් කරන ලෙසටයි. බ්‍රිතාන්‍ය වැසියන් මෙයින් මග හැරීමට වනාන්තර නැරඹීමට යාමට හා මුහුදු වෙරල වෙත ඇදීමට පටන් ගෙන තිබෙනවා. නමුත් එරට කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ මුහුද ආශ්‍රිතව සිටීම උෂ්ණත්වයට කෙලින්ම නිරාවරණය වන නිසා එයින් ඈත් වන ලෙසයි.

What a view: There were unspoiled views across Dorset bay this morning from Swanage beach where a few locals gathered

Making the most of it: A couple enjoyed a walk through the leafy Durlston Country Park in Dorset this afternoon as temperatures peaked in the late twenties. Forecasters say the mercury will rise to a potential record-breaking 31C tomorrow

 

-images-Dailymail

 

 

Share Button

Add a Comment