ශ්‍රී ලංකාව තබා තිබූ ලෝක වාර්තාව එංගලන්තය බිඳ හෙලීම..

ජාත්‍යන්තර එක්දින තරඟයකදී එක් කණ්ඩායමක් රැස් කළ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව වාර්තා කරමින් ශ්‍රී ලංකාව තබා තිබූ ලෝක වාර්තාව එංගලන්තය ඊයේ බිඳ හෙලුවා. ඒ, පාකිස්තානය සමඟ පැවති තුන්වන එක්දින තරඟයේදීයි.

Share Button

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *