සතුට

Money-1

දවසක් එක්තරා රටක විදේශ ඇමතිතුමෙක් තමන්ගේ බිරිඳයි පුතයි එක්ක විදේශ ගමනක් යන්න පිටත් උනා. ගුවන් යානේ ගුවන් ගත වෙලා ටික වෙලාවක් යනකොට ඇමතිතුමාගේ ගම් පලාතක නගරයක් උඩින් ගුවන් යානේ යනවා. එතකොට මේ ඇමතිතුමා කිව්වා මං මගේ ජනතාව සතුටු කරන්න රුපියල් 100ක් බිමට දානවා කියලා. එතකොටම ඇමති බිරිඳ කිව්වා, “ඇයි අනේ 100ක් දාන්නෙ? මිනිස්සු දෙන්නෙක්ටම සතුටු වෙන්න ඕක 50 කොල 2ක් විදියට දාන්නකෝ” කියලා. ඒක අහන් හිටපු පුතා කිව්වා “අයියෝ තාත්තේ! ඇයි අනේ ඕකෙන් 10 දෙනෙක් සතුටු කරන්න පුළුවන්නේ… දාන්න 10 කොල 10ක් ”

මේ ඔක්කොම අහන් හිටියා තව කෙනෙක්. ඒ තමයි ගුවන් නියමුවා. ඔය කතා ඔක්කොම ඉවර උනාට පස්සේ ගුවන් නියමුවා කියනවා, “සර්… ඕකෙන් දෙන්නෙක්, තුන්දෙනෙක් සතුටු වෙලා මොකටද? මුළු රටම සතුටු කරන්න පුළුවන් විදියක් මං දන්නවා. ” බොහොම සතුටටත් ආඩම්බරයටත් පත් වුන ඇමතිතුමා “ඒකතමයි… කියන්න. කියන්න. ඉක්මනට ” කියලා ලොකු බලාපොරොත්තුවකින් කිව්වා.

“සර්! මුළු රටම සතුටු වෙයි. සර් ප්ලේන් එකෙන් පනින්න!”

Share Button

Add a Comment