සින්දු කියමින් නටන දක්ෂයා

Magpie-lark or PeeweeL(1)

ඕස්ට්‍රේලියාවේ වනාන්තර, උද්‍යාන ආදියේ බහුලව හමුවන කළු හා සුදු වර්ණයෙන් යුත් මේ අපූරු කුරුල්ලා magpie-larks නමින් හඳුන්වනවා. මොවුන් monarch flycatchers යන කුරුලු පවුලට අයත්. අලංකාරවත් නාදයකින් ගීත ඉදිරිපත් කරමින් නර්තනයේ යෙදීම මෙම කුරුලු විශේෂයේ විශේෂත්වයයි. බොහෝ විට යුග ගී ගයනා කරනවා මෙන් නාද රටා ඉදිරිපත් කිරීම මෙන්ම සිය ස්ත්‍රී පාර්ශවය ආකර්ෂණය කරගැනීමට ගී ගැයීමට ද මොවුන් දක්ෂයින්.

ඉතා කන්කළු ගීත රටා මැවීමට අපහසු වුවත් මොවුන්ගේ හැකියාව ප්‍රශංසනීයයි. කණ්ඩායම් ගීත ගායනාද නැතුවාම නොවෙයි. එලෙස ගීත ගැයිමේදී, එක අයෙක් ගයන විට අනෙකා නිහඬයි. නැවතත් අත්වැල් ගායනා සපයමින් අනෙක් පිරිස් ගායනයට එක් වනවා. මිනිසුන්ගේ ගායනා ශෛලයට බොහෝ සමාන මේ හැකියාව කුරුලු ලෝකයේ ගායකයින් අතරත් ඉදිරියෙන්.

Share Button

Add a Comment