හංස ගණනය

Mcc0063152 ©Eddie Mulholland Wimbledon 2015 Swan Upping on The Thames with the Queen's Swan Marker David Barber.

බ්‍රිතාන්‍යයේ තේම්ස් නදියේ හංසයින් ගණනය වසර 800ක පමණ සිට වාර්ෂිකව කරගෙන එන සම්ප්‍රදායික චාරිත්‍රයක්. මෙය හඳුන්වන්නේ “Swan Upping” ලෙසයි. මෙම නදියේ සිටින හංසයින් රැජිනට අයිති හංසයින් ලෙස සැලකෙනවා.

විශේෂ ඇඳුම ආයිත්තම් වලින් සැරසුණු ඊටම බලය පැවරුණු පුද්ගලයින් රැගත්, කොඩි ප්‍රදර්ශනය කරන සම්ප්‍රදායික ඔරු  6ක් තේම්ස් ගඟේ ඉහළට ගමන් කර ඉන් අනතුරුව පහළට පැමිණීමේදී හමුවන හංසයින් පරික්ෂාවට ලක්වෙනවා. මෙම ගණනය නිමකිරීමට දින 5ක පමණ කාලයක් වැය වෙනවා. මෙහි සුවිශේෂී කාරණය වන්නේ හංසයින් ගණනයට අමතරව ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්වයද සොයා බැලීමයි.  මීට අමතරව හංසයින්ගේ  දිග හා බරද මනිනවා.

තේම්ස් ගඟේ ධීවරයන් විසින් එලා ඇති මාළු උගුල් වලට හසුවීම හා ජලයට මුසුවන විෂ රසායන නිසා හංස ගහණය 1980 සිට අඩුවෙමින් පවතින බව වාර්තා වෙනවා.

මෙවැනි පරිසර හිතකාමී කටයුතු කුරුළු පරපුර ආරක්ෂා කරගැනීමක් මෙන්ම වටිනා ආදර්ශයක් අනාගත පරපුරටද ලැබ දෙනවා.

swan-upping-2-large_trans++qVzuuqpFlyLIwiB6NTmJwfSVWeZ_vEN7c6bHu2jJnT8

 

Share Button

Add a Comment