හදිස්සිය නිසා බිරිඳට යට වීම..!

මේ සිද්දිය ආරංචි උනේ ඉන්දියාවෙන්. තම බිරිඳගේ සිරුරට යට වීමෙන් තමා මේ සැමියා මිය ගිහින් තියෙන්නේ. ඒ ඔවුන්ගේ දරුවාගේ අසනීප තත්වයක් දැන ගත්ත ගමන් දෙන්නම හදිස්සියෙන් තරප්පුව බහින්න ගිහින්.

තරප්පුව බහිනකොට දෙන්නගෙම කකුල් පැටලී, තරප්පුවෙන් පෙරලි බිමට වැටි තියෙනවා. කිලෝ 128ක් බර, බිරිඳට යට වුනු මේ සැමියා ඒ අවස්ථාවේම මේ ලෝකෙන් සමුගෙන තියෙනවා. බිරිඳගේත් ඔලුවට සිදු වුනු දැඩි තුවාල නිසා ඇයත් රෝහල් ගත කරයින් පස්සේ මිය ගිහින් තියෙනවා. මේ නිසා මින් පස්සේ මේ වගේ තමන්ගේ බිරින්දගේත් බර චුට්ටක් වැඩි නම් දෙන්නම එකට තරප්පුව බහින්න යන්න එපා.

Share Button

Add a Comment