හයිටිය හරහා හමා ගිය මැතිව් සුළි කුණාටුව…

දශකයකට පසු හයිටිය හරහා හමා ගිය මැතිව් සුළි කුණාටුවෙන් 70,000ක් පමණ අවතැන්ව ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළා.  හයිටිය කළඹමින් මෙම සුළි කුණාටුව හමා ගියේ පැයට කිලෝමීටර් 230ක වේගයෙකින්.

ඇමරිකාවේ ෆ්ලොරිඩා සහ උතුරු කැරොලිනා ප්‍රාන්තවලට ද මැතිව් සුළි කුණාටුව හේතුවෙන් දැඩි බලපෑම් එල්ල වී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වැඩිදුරටත් වාර්තා කළා.

Hurricane Matthew is a strong and extremely dangerous Category 4 hurricane. The storm's eyewall is currently hammering eastern Cuba and western portions of Haiti,  The Weather Channel reported

හයිටියේ ජන ජීවිතය අඩාල කරමින් කැරිබියන් දූපත් ඔස්සේ  හමා යන මැතිව් සුළි කුණාටුව හේතුවෙන් ඇමරිකාවේ ෆ්ලොරිඩා සහ උතුරු කැරොලිනා ප්‍රාන්තවල ජන ජීවිතයට දැඩි බලපෑම් එල්ලවී ඇති බව විදෙස් වාර්තා ප්‍රකාශ කළා.

මේ වනවිටත් පුද්ගල මරණ තුනක් වාර්තාවී ඇති අතර, තවත් පිරිසක් තුවාල ලබා තිබෙනවා.

US Service members attached to Joint Task Force Guantanamo Bay take shelter inside Denich Gym before Hurricane Matthew hits US Naval Station Guantanamo Bay and the island of Cuba on Tuesday

Hurricane Matthew is a Category 4 hurricane with maximum sustained wind speeds of 145 mph and wind gusts of 170 mph. Much of the infamous facility has already been evacuated

Gov. Nikki Haley announced Tuesday that, unless the track of the storm changes, the state will issue an evacuation order Wednesday to help get 1 million people inland from the coast

A sewage worker clears a sewer in a street flooded by the rains of Hurricane Matthew, in Santo Domingo, Dominican Republic, Tuesday. Hurricane Matthew roared into the southwestern coast of the island of Hispaniola with devastating storm conditions as it headed north toward Cuba and the eastern coast of Florida

Two boys float in an old wooden box in an area flooded by heavy rains caused by Hurricane Matthew, in La Puya slum, in the Arroyo Hondo creek in Santo Domingo, Dominican Republic on Tuesday after the devastating storm hit

Residents evacuate their homes in Fonds Parisiens, western Haiti on Tuesday as Hurricane Matthew made landfall causing mudslides and flooding 

Emergency personnel work to tackle the floods in Fonds Parisiens, western Haiti, on Tuesday as the powerful storm has killed at least nine people 

A man pushes a wheelbarrow as he wades across a flooded street while Hurricane Matthew passes through Port-au-Prince, Haiti on Tuesday

People wade across a flooded street while Hurricane Matthew passes through Port-au-Prince, Haiti on Tuesday

A woman walks through flood waters as children stand nearby after the deadly category 4 storm passed through the island of the Dominican Republic

Waves crashing against the Baracoa shore in Cuba on Tuesday as the powerful category 4 storm has already caused flooding and mudslides in the Dominican Republic  and Haiti

 

-images-Dailymail

 

 

Share Button

Add a Comment